Regionalia

Kategoria: Regionalia Opublikowano: sobota, 14 November 2015

REGIONALIA - BIAŁOBRZEGI
WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Białobrzegi : studia i szkice z dziejów miasta. Red. Regina Renz. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 1999. ISBN 83-88001-9-2
 2. Górczyński Andrzej, Białobrzegi i okolice w fotografii. Białobrzegi : Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2001. ISBN 83-915411-0-X
 3. Kacprzak Radosław, Parafia Białobrzegi dawniej i dziś. Białobrzegi : Radosław Kacprzak, współpraca wydawnicza Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB Radom, 2015. ISBN 978-83-7789-376-0
 4. Morawski Henryk, Kalejdoskop pamięci : opowiadania i szkice literackie. Kielce : Oficyna Wydawnicza Ston 2, 2014. ISBN 978-83-7273-826-4
 5. Morawski Henryk, Ocalone wzruszenia. Wyb. Zdzisław Antolski. Radom : Klub Literacki, 1993
 6. Nasi twórcy : sylwetki artystyczne. Red. Janina Ćwikła i in. Białobrzegi : Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna pod patronatem Komitetu Obchodów 450-lecia miasta, 1990
 7. Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego : 1 czerwca 1919-23 lipca 1920. Rocznik BTK Wyd. Specjalne. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2014. ISSN 1730-8879
 8. Rzeczkowski Ireneusz, Wielgomas Roland, Białobrzegi w starej fotografii 1910-1945. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2015. ISBN 978-83-940365-0-8
 9. Rzeczkowski Ireneusz, Wielgomas Roland, Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach 1911-2011. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne ; Starostwo Powiatowe, 2011. ISBN 978-83-933582-0-5
 10. Tajna cenzurka : z dziejów tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej w Białobrzegach w latach 1939-1945. Red. Zbigniew Zieliński. Białobrzegi : Fundacja   Kultury Jana Kochanowskiego, 2005. ISBN 83-908854-9-2
 11. Wielgomas Roland, Ryngraf : fikcja literacka umiejscowiona w realiach drugiej połowy XVII wieku. Białobrzegi : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi, 2014

REGIONALIA - POWIAT
WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Błotnicka Bogarodzica : wiersze. Red. Stanisław M. Chmielewski. Warszawa : Na Progu, 1977. ISBN 83-907496-0-2
 2. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : przewodnik turystyczny. Białobrzegi ; Radom: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach ; Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, 2010. ISBN 978-83-7204-913-1
 3. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : przewodnik turystyczny. Wyd. 2 zm. i uzup. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2014. ISBN 978-83-7789-300-5
 4. Bolek Adam, Powiat białobrzeski : rys przyrodniczo-geograficzny. Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. ISBN 83-7204-366-3
 5. Bolek Adam, 15 lat samorządu powiatu białobrzeskiego. Białobrzegi ; Radom : Starostwo Powiatowe w Białobrzegach ; Instytut Technologii Eksploatacji PIB, 2014. ISBN 978-83-7789-311-1
 6. Chmielewski Stanisław M., Na Błotnickim gościńcu : wiersze. Warszawa : Wydawnictwo Na Progu, 2004. ISBN 83-907496-2-9
 7. Chmielewski Stanisław M., Obraz Błotnicki koronowany. Warszawa : Wydawnictwo Na Progu, 1998. ISBN 83-907496-1-0
 8. Makarewicz Stanisław, Stromiec. 750 lat parafii. Radom : Wydawnictwo Futura NWN, 1992
 9. Matyjas Remigiusz, Parafia Przybyszew 1998. 100-lecie kościoła i 800-lecie świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie. Przybyszew : Parafia pod Wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła, 1998. ISBN 83-905059-3-2
 10. Opowieści spod strzechy. Red. Zbigniew Zieliński. Białobrzegi ; Radom: Szkolny Klub Europejski „Eurokrąg” ; Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego, 2005. ISBN 83-908854-7-6
 11. Radzanów i okolice – 615 lat. Red. Agnieszka Ciechowicz i in. Radom : Wydawnictwo Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna ; Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 2006. ISBN 83-60132-09-7
 12. Rostkowski Tadeusz, Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach : zarys dziejów 1819-1999. Wyśmierzyce: Towarzystwo Przyjaciół Wyśmierzyc, 1999. ISBN 83-908359-2-4
 13. Rostkowski Tadeusz, Wyśmierzyce - historia i teraźniejszość: na przestrzeni dziejów. Wyśmierzyce: Gmina Wyśmierzyce, 2013. ISBN 978-83-937399-0-5
 14. Rostkowski Tadeusz, Wyśmierzyce – historia i teraźniejszość: od zmroku zniewolenia do jutrzenki wolności. Wyśmierzyce: Gmina Wyśmierzyce, 2014. ISBN 978-83-937399-1-2
 15. Rostkowski Tadeusz, Wyśmierzyce – historia i teraźniejszość: trudna droga do współczesności. Wyśmierzyce: Gminna Biblioteka Publiczna ; Urząd Miejski. 2012. ISBN 978-83-934635-0-3
 16. Rostkowski Tadeusz, Wyśmierzyce 1945-1990: kronika miasta. Wyśmierzyce: Towarzystwo Przyjaciół Wyśmierzyc, 1997. ISBN 83-908-359-0-8
 17. Smak tradycji. Red. Zbigniew Zieliński. Radom: Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego,  2004. ISBN 83-908854-7-6
 18. Stromiec: 750 lat osady i parafii. Red. Henryk Morawski. Stromiec: Urząd Gminy; Społeczny Komitet Obchodów 750-lecia Stromca, 1992
 19. 650 lat Wyśmierzyc. Red. Barbara Kosiorek-Dulian; Społeczny Komitet Obchodów 650-lecia m. Wyśmierzyce. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988
 20. Zarys historii oświaty w Przybyszewie. Red. Edyta Stępniewska. Otwock: Wydawnictwo Bonum, 2005. ISBN 83-60129-01-0
 21. Ziemia Stromiecka. Red. Maria Brzezińska i in. Radom: Wydawnictwo Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna; Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 2006. ISBN 83-60132-07-0

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 1. Gazeta Białobrzeska. Red. Andrzej Bartha. Białobrzegi: Dom Kultury; Kółko Dziennikarskie MGOK 1990-2004
 2. Głos Białobrzeski. Red. Małgorzata Łuszkiewicz. Białobrzegi: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 2005-2013
 3. Białobrzeska Gazeta. Red. Grzegorz Kacprzak. Białobrzegi: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach, 2011
 4. Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Białobrzeski Powiat. Red. Sławomir Bielecki. Białobrzegi: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, 2013-
 5. Nowa Białobrzeska Gazeta. Red. Grzegorz Kacprzak. Białobrzegi: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi, 2015-
 6. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 1. Red. Sebastian Piątkowski. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2003. ISSN 1730-8879
 7. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 2. Red. Sławomir Ziemnicki. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2004-2005. ISSN 1730-8879
 8. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 4. Red. Adam Świeczko i in. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2009-2011. ISSN 1730-8879
 9. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 5. Red. Adam Świeczko i in. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2011-2013. ISSN 1730-8879
 10. Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. T. 5. Red. Krystyna Kozłowska i in. Białobrzegi: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, 2014-2015. ISSN 1730-8879