02.10.2018 r. w godz. 10.30-11.15 Biblioteka nieczynna. Lekcja biblioteczna.

Spotkanie z bibliotekarzami z tereniu powiatu białobrzeskiego

Opublikowano: niedziela, 15 November 2015
Spotkanie z bibliotekarzami - czerwiec 2014

4 czerwca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Białobrzegach odbyło się spotkanie z bibliotekarzami z terenu naszego powiatu. Wzięły w nim udział niemal wszystkie Panie Bibliotekarki pracujące w publicznych bibliotekach miejsko-gminnych i gminnych nam podległych.

Było to spotkanie inaugurujące współpracę biblioteki powiatowej z bibliotekami publicznymi.

W przyjemnej atmosferze, po powitaniu i wzajemnym przedstawieniu się, prowadząca spotkanie dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Jolanta Tomczyk omówiła cel spotkania i plan współpracy z bibliotekami publicznymi do końca 2014 r.

Przedstawiła plan szkoleń i spotkań oraz uzgodniła terminy wizyt instruktora powiatowego – Pani Katarzyny Sucheckiej w poszczególnych bibliotekach i filiach.

Zwróciła się też z prośbą do dyrektorów bibliotek publicznych o nadsyłanie materiałów do bibliografii regionalnej.

Rozdała też plakaty reklamujące bibliotekę powiatową.

Po krótkiej przerwie kawowej Pani Maria Wróblewska, kierownik Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej rozpoczęła szkolenie: „Nie bójcie się audiobooków! Książka w nowej postaci na bibliotecznych półkach”.

W ciekawy i wnikliwy sposób podzieliła się z nami fachową wiedzą na temat gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania audiobooków – coraz popularniejszej formy książki.

Po kilkugodzinnym intensywnym szkoleniu i wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych spotkanie dobiegło końca.

Myślę, że tego typu współpraca była bibliotekarzom z terenu powiatu białobrzeskiego potrzebna. I oprócz codziennej, systematycznej pomocy instrukcyjno-merytorycznej, jaką oferuje Powiatowa Biblioteka Publiczna, organizowanie tego typu szkoleń stanie się tradycją!

Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r. Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r. Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r. Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r. Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r. Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r. Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r. Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.
Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r. Spotkanie z bibliotekarzami - 4 czerwca 2014 r.

Odsłony: 501