Szkolenie dla dyrektorek bibliotek publicznych

Kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 06, July 2016

W dniu 1 lipca 2016 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Białobrzegach odbyło się szkolenie dyrektorek bibliotek publicznych z terenu powiatu białobrzeskiego - "Aspekty prawno-organizacyjne bibliotek publicznych z uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowych". Poprowadził je mecenas Rafał Golat, pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pan mecenas przedstawił akty prawne niezbędne w organizacji instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych. Omówił kolejno: rejestr instytucji kultury, statuty i regulaminy organizacyjne, szczególne aspekty pracownicze (w tym powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury, szczególne zasady wynagradzania pracowników, wymogi kwalifikacyjne pracowników merytorycznych), szczególne zasady dotyczące bibliotek (m. in. biblioteki działające w strukturze innych instytucji). Przedstawił także zmiany w prawie autorskim z 2015 r.

Szkolenie to, zdaniem uczestniczek, było bardzo potrzebne. Dotyczyło zagadnień, z którymi na co dzień styka się dyrektor instytucji kultury. Zdobyta wiedza pozwoli nam, dyrektorkom, na sprawniejsze zarządzanie biblioteką publiczną.

Odsłony: 696